• دوره تبلیغات: ‫ محدودیت 30 روزه از تاریخ افتتاح حساب شما
 • تبلیغات: ‫ 30 دلار به صورت رایگان
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ VPS در XM به صورت رایگان
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ تخفیف Cashback
 • دوره تبلیغات: ‫ ظرف 30 روز (از اولین واریز خود)
 • تبلیغات: ‫ پاداش 15٪ سپرده - حداکثر 500 دلار
 • دوره تبلیغات: ‫ ظرف 24 ساعت یا 5 روز کاری بسته به روش بودجه.
 • تبلیغات: ‫ 50٪ و 20٪ پاداش سپرده - حداکثر 5000 دلار
 • دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ از هر دوست 35 دلار درآمد کسب کنید