របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4

របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4


អ្វីដែល Market Watch ស្ថិតនៅក្នុង MT4

ជារួម Market Watch គឺជាបង្អួចរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងពិភពនៃការវិនិយោគពីជុំវិញពិភពលោក។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដាក់ពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់អ្នកតាមរយៈ MT4 ហើយជ្រើសរើសពី Forex, ទំនិញ, សន្ទស្សន៍, សមធម៌ CFDs និង ETFs ។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកទេ គ្រាន់តែចុចកណ្ដុរស្ដាំលើឧបករណ៍ណាមួយ ហើយជ្រើសរើស 'បង្ហាញទាំងអស់'។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4របៀបស្វែងរកឧបករណ៍ជាក់លាក់នៅលើ MT4

ដូចដែលអ្នកអាចឃើញឧបករណ៍ដែលមានទាំងអស់មាននិមិត្តសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថានិមិត្តសញ្ញានៃទីផ្សារនីមួយៗមានន័យយ៉ាងណាទេ គ្រាន់តែដាក់កណ្ដុររបស់អ្នកលើវាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4


របៀបពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍នីមួយៗ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ដូចជាទំហំកិច្ចសន្យា ឬម៉ោងជួញដូរ សូមចុចខាងស្តាំលើឧបករណ៍ណាមួយ ហើយជ្រើសរើស 'បញ្ជាក់'។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4
បង្អួចបញ្ជាក់កិច្ចសន្យានឹងលេចឡើង។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4


ការបើកតារាង

Market Watch គឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីមើលតារាងឧបករណ៍។ គ្រាន់​តែ​អូស​ហើយ​ទម្លាក់​វា​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​គំនូស​តាង។

Market Watch ក៏ជាមធ្យោបាយលឿនបំផុតក្នុងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញទីផ្សារដែលអ្នកចង់បើកទីតាំងមួយ ចុចពីរដងលើឈ្មោះទីផ្សារ ហើយបង្អួចបញ្ជាទិញថ្មីនឹងលេចឡើង។

វាមានតម្លៃក្នុងការនិយាយអំពីមុខងារបន្ថែមមួយចំនួននៃបង្អួច Market Watch ដូចជាជម្រៅនៃទីផ្សារ តារាងគូសធីក ការបន្ថែមទីផ្សារដែលអ្នកចូលចិត្ត ឈុតដែលបានដាក់ជាក្រុម និងច្រើនទៀត គឺមាននៅក្នុងម៉ឺនុយបរិបទនៃ Market Watch ។
របៀបប្រើ Market Watch នៅក្នុង XM MT4
ដូចដែលអ្នកអាចមើលឃើញ បង្អួចមើលទីផ្សារគឺសំខាន់ចំពោះរបៀបដែលអ្នកប្រើ MT4 ។
Thank you for rating.