• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: Үнэгүй VPS
 • Сурталчилгааны хугацаа: Энэхүү урамшууллыг арилжааны данс руугаа мөнгө байршуулсан бүх үйлчлүүлэгчид 5000 ам.долларын урамшууллын дээд хэмжээг авах хүртэл автоматаар авах боломжтой.
 • Урамшуулал: 20% Хадгаламжийн урамшуулал - 5000 доллар хүртэл
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: XM дээр VPS үнэгүй
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: НАЙЗ БҮРДЭЭ 35 доллар ОЛОХ
 • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
 • Урамшуулал: Нэг багцад 16 XMP хүртэл
 • Сурталчилгааны хугацаа: Таны данс нээлгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хязгаар
 • Урамшуулал: 30 долларын хадгаламжийн арилжааны урамшуулал